Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής

 

Στη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής με την υπ’ αριθ. 220/2021 απόφασή του ενέκρινε τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υποβλήθηκε προς έγκριση από την εταιρεία ΑΒΑΞ Α.Ε. και αφορά στο έργο με τίτλο: «Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Κομοτηνής (αριθ. 16/2021 ΑΕΠΖ)».

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Η εγκριθείσα μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφορά σε εργασίες επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου καθώς και στην κατασκευή παροχών στην πόλη της Κομοτηνής στο πλαίσιο του Έργου «405: Επέκταση Χαλύβδινου Δικτύου (19bar), Δικτύου Πολυαιθυλενίου και Συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), των πόλεων της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που έχει αναλάβει και εκτελεί η εταιρία ΑΒΑΞ Α.Ε..

Σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη η εταιρία ΑΒΑΞ Α.Ε. έχει μελετήσει τη φύση του έργου, και γνωρίζει ότι θα εκτελεστεί εντός κατοικημένων και βιομηχανικών περιοχών με πληθώρα υπογείων δικτύων Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας  (Ο.Κ.Ω.), πιθανώς σε δρόμους με αυξημένη ή και βαριά κυκλοφορία και ότι θα χρειαστεί να διέλθει κάτω από φυσικά ή μη εμπόδια, όπως ενδεικτικά ποτάμια, χείμαρρους, σιδηροδρομικά δίκτυα κλπ. Οι εργασίες αφορούν κυρίως κατασκευές δικτύων φυσικού αερίου και κατασκευές παροχών φυσικού αερίου (εγκάρσιες ή κατά μήκος) οι οποίες θα υλοποιηθούν με τη σύσταση ικανού αριθμού «κινητών εργοταξίων», γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας, καθώς καθημερινά καταβάλλεται μέριμνα για την εξασφάλιση της ελάχιστης δυνατής όχλησης των πολιτών και των επαγγελματιών παράλληλα με την κατασκευή των αγωγών και των παροχών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!