ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ

 


ΣΙΤΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

 

Ο Δήμος Ιάσμου στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Δομή Σίτισης Δήμου Ιάσμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του, να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη Δομή Σίτισης του Δήμου, για το έτος 2022.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία του ΝΠΔΔ-ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. το οποίο θα αναλάβει και την κάλυψη του κόστους προμήθειας των πρώτων υλών για τα γεύματα που θα παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση και στη συνέχεια θα διανέμονται στους δικαιούχους κατ’ οίκον θέλοντας να υποστηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Δικαιούχοι του προγράμματος για την σίτιση με αντίτιμο είναι:

-    Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας) με μηνιαίο αντίτιμο 60 ευρώ ανά άτομο.

 

Ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων για την σίτιση με αντίτιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης. 

 

 

Οι ενήλικες που διαμένουν στην ίδια κατοικία  έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για ένταξη όλης της οικογένειας και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο:

 

·         Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου τηλ. 2534350127 (Σουγλή Καλλιόπη)

·         Βοήθεια στο Σπίτι Αμαξάδων τηλ.  2534031073 (Βασιλειάδου Λεονώρα)

·         Βοήθεια στο Σπίτι Σώστη τηλ.  2531095609 (Κατρανίτσα Καλλιόπη)

και ώρες από τις 08.00 – 14.00.

 

Η κατάθεση δικαιολογητικών αρχίζει από 08/11/2021 και λήγει 24/12/2021.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Αίτηση

2.      Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

3.      Εκκαθαριστικό Εφορίας (Τελευταίου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπία)

4.      Φορολογική Δήλωση Ε1 (Τελευταίου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπία)

5.        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

 

Ο Δήμος Ιάσμου στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Δομή Σίτισης Δήμου Ιάσμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του, να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη Δομή Σίτισης του Δήμου, για το έτος 2022.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία του ΝΠΔΔ-ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. το οποίο θα αναλάβει και την κάλυψη του κόστους προμήθειας των πρώτων υλών για τα γεύματα που θα παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση και στη συνέχεια θα διανέμονται στους δικαιούχους κατ’ οίκον θέλοντας να υποστηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Για την  Ένταξη  στη δομή Σίτισης για το έτος 2022 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1) Ετήσιο ατομικό εισόδημα (Στο συνολικό εισόδημα δεν θα συνυπολογίζονται προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας)

2)    Οικογενειακή κατάσταση

 

Δικαιούχοι του προγράμματος για την δωρεάν σίτιση είναι:

-    Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου. (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)

-    Μεμονωμένο άτομο (μοναχικός), (χήρος, διαζευγμένος, άγαμος) ηλικίας 65 ετών και άνω με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 € (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 

Ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 220.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων για την δωρεάν σίτιση υπερβεί τον ανωτέρω μέγιστο αριθμό, η σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται με εισοδηματικά κριτήρια.

 

Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης, θα μπορούν να ενταχθούν κατ’ εξαίρεση με ειδική τεκμηριωμένη εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία δύναται να πραγματοποιεί κατ΄ οίκον κοινωνική έρευνα για τη διασταύρωση των στοιχείων και διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης. Καθώς επίσης και να πραγματοποιεί επανέλεγχο των δικαιολογητικών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο:

 

·         Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου τηλ. 2534350127 (Σουγλή Καλλιόπη)

·         Βοήθεια στο Σπίτι Αμαξάδων τηλ.  2534031073 (Βασιλειάδου Λεονώρα)

·         Βοήθεια στο Σπίτι Σώστη τηλ.  2531095609 (Κατρανίτσα Καλλιόπη)

και ώρες από τις 08.00 – 14.00.

 

Η κατάθεση δικαιολογητικών αρχίζει από 08/11/2021 και λήγει 24/12/2021.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.        Αίτηση

2.        Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3.        Εκκαθαριστικό Εφορίας (Τελευταίου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπία)

4.        Φορολογική Δήλωση Ε1 (Τελευταίου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπία)

5.        Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

6.        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!