Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ επισκέφθηκε την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 


    Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ,Αντιστράτηγος Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ επισκέφθηκε την 03 Οκτωβρίου 2021 την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης ,Ροδόπης ,Ξάνθης και Καβάλας .Στα πλαίσια συζήτησης μας άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αιτήματα μας και επισήμανε θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τους αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το πολυσήμαντο έργο που παράγεται από τους Αστυνομικούς.

 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσής επέδωσε υπόμνημα με τα προβλήματα που μας απασχολούν.

 

 

                                             Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

    Αξιότιμε κ .Αρχηγέ,

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, με το παρόν υπόμνημα επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη μας και τα οποία ανακύπτουν από τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Α. Ροδόπης σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις αστυνομικού προσωπικού.

      Σας επισημαίνουμε ότι από τις (456) συνολικά οργανικές θέσεις της Δ.Α. Ροδόπης, οι (46) εξ΄αυτών είναι κενές. Εάν σε αυτόν τον αριθμό προστεθούν οι (51) συνάδελφοί μας οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προς ενίσχυση Υπηρεσιών, ΓΕ.Π.Α.Δ ΑΝ.ΜΑΚ.&ΘΡΑΚΗΣ, Ε.Υ.Π, Κ.Κ. Κομοτηνής και άλλων Διευθύνσεων, τότε διαπιστώνεται ότι καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε στα αστυνομικά μας καθήκοντα με (97) Αστυνομικούς λιγότερους από αυτούς που το οργανόγραμμά μας προβλέπει ότι χρειάζονται για να λειτουργούν εύρυθμα οι Αστυνομικές μας Υπηρεσίες και να απολαμβάνουν οι κάτοικοι της Ροδόπης την ποιοτική ασφάλεια που δικαιούνται ως ισότιμοι πολίτες της χώρας μας.

    Η Δ.Α. Ροδόπης καλείται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, ήτοι :

    Α) η διαχείριση του φαινομένου της ολοένα αυξανόμενης εισόδουδιακίνησης παράνομων μεταναστών στη Χώρα καθότι είμαστε όμοροι του Ν. Έβρου που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου αυτών ,

    Β) η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις κ.λ.π.)

    Γ) η έξαρση της χρήσης - διακίνησης ναρκωτικών, η ύπαρξη ισχυρών πυρήνων - οργανώσεων του αναρχικού- αντεξουσιαστικού χώρου,

    Δ) η ύπαρξη μεγάλης παραλιακής ζώνης η οποία κατά τους θερινούς μήνες παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα και εκ των πραγμάτων χρήζει αυξημένης ανάγκης αστυνόμευσης,

    Ε) η πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού,

    ΣΤ) η ύπαρξη πλήθους στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος εξαιτίας του γεγονότος πως η Κομοτηνή είναι η έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- της Π.Ε. Ροδόπης - του Εφετείου Θράκης -του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο φοιτούν περίπου 12.500 φοιτητές - της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. - της Σχολής Αστυφυλάκων - του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής - των δύο Ταξιαρχιών ( ΧΧΙ Τ.Θ.Τ. και 29ης ΤΑΞ.ΠΖ.) - του Γενικού Τουρκικού Προξενείου - του Γενικού Καταστήματος Κράτησης

    Ζ) η από 09-09-2013 λειτουργία του Μεθοριακού Σημείου Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας, που αποτελεί την μεγαλύτερη πύλη εισόδου επισκεπτών ανάμεσα στα επτά σημεία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και καλείται να ανταπεξέλθει στη διαχείριση αριθμού επισκεπτών πάνω από το 40% του συνόλου των αφιξοαναχωρήσεων που σημειώνονται σε επίπεδο Περιφέρειας. Για την εν λόγω υπηρεσία ,σας ενημερώνουμε ότι είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένη σε ανθρώπινο δυναμικό και η διάθεση των αστυνομικών για εκτέλεση υπηρεσίας γίνεται χωρίς υπηρεσιακό οπλισμό καθώς στεγάζεται εντός Βουλγαρικού εδάφους.

    Σε όλα τα παραπάνω, ήρθε να προστεθεί η ευθύνη ελέγχου τήρησης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας .

    Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων μας ,αιτούμαστε την συνδρομή σας και σε συνεργασία με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη με την εκ μέρους σας εκδήλωση των αναγκαίων ενεργειών , ώστε να τύχουν θετικής αντιμετώπισης τα ακόλουθα αιτήματα- προτάσεις μας

    1.Με το άρθρο 127 του Ν.4472/2017 νομοθετήθηκε η καταβολή επιδόματος ύψους εκατό (100) ευρώ στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν ή αποσπώνται στην Π.Ε. Έβρου, στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με το αιτιολογικό της ανάγκης ύπαρξης κινήτρων λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών τους και των πρόσθετων καθηκόντων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών με τα οποία έχουν επιφορτιστεί.

    Στη συνέχεια και με τον Ν. 4553/2018 το δικαίωμα λήψης του ανωτέρω επιδόματος επεκτάθηκε για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε Μονάδες Προκαλύψεως και Μεθορίου Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, εξαιρώντας και αδικώντας κατάφορα το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στις αντίστοιχες περιοχές και μεταξύ αυτών, τους Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Νομό Ροδόπης.

    Σας καλούμε να μεταφέρετε στην πολιτική μας ηγεσία το αίτημα μας για επέκταση καταβολής του επιδόματος των 100 ευρώ και στους Αστυνομικούς που υπηρετούν ή αποσπώνται στον Νομό Ροδόπης, καθώς είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούμε στη Ροδόπη έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε ιδιαίτερα μεγάλες και ολοένα αυξανόμενες ροές παρανόμως εισερχομένων στη Χώρα μας μεταναστών.

    2.Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Αστυνομικού Τμήματος Σαπών είναι σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση και πρέπει άμεσα να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές ώστε η δομή , η στερεότητα ,η αντοχή και η ευστάθειά τους να είναι σύμφωνες με τον Κτιριακό Κανονισμό και τις λοιπές σχετικές διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής που απαιτείται για το είδος χρήσης τους, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654 ΕΟΚ».

 

    3. Αιτούμαστε την τοποθέτηση αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων στο φυλάκιο της σκοπιάς που βρίσκεται έμπροσθεν του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής, καθώς επίσης την τοποθέτηση ανάλογου αλεξίσφαιρου φυλακίου που να εξασφαλίζει ασφάλεια στους αστυνομικούς της 4μελούς Ομάδας Φύλαξης του Τουρκικού Προξενείου.

 

    4. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 45/2008 , αναφέρει ρητά ότι « Τα οχήματα με τα οποία γίνονται συλλήψεις ή προσαγωγές πολιτών φέρουν σταθερό και άθραυστο υαλοπίνακα για το διαχωρισμό των πίσω καθισμάτωνΠάρα ταύτα στη  Δ.Α. Ροδόπης , κανένα από τα οχήματα με τα οποία γίνονται συλλήψεις ή προσαγωγές πολιτών δεν φέρει τον προβλεπόμενο διαχωριστικό υαλοπίνακα, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας να εκτίθενται σε όλους τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για την ασφάλεια της μεταγωγής ή προσαγωγής, αλλά και των συναδέλφων μας που διατάσσονται να τις εκτελούν. Αίτημά μας είναι να εξοπλιστούν άμεσα όλα τα εν λόγω οχήματα της Δ.Α Ροδόπης με άθραυστο υαλοπίνακα για διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων.

 

    5. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης και του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία τους .

    6. Με το Π.Δ. 25/11.04.2011 ιδρύθηκε το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να λειτουργεί, κυρίως λόγω της μη εύρεσης κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η λειτουργία όμως της εν λόγω Υπηρεσίας αποτελεί άμεση αναγκαιότητα δεδομένης της λειτουργίας του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής και του Εφετείου Θράκης.

    Αιτούμαστε την επίσπευση των διαδικασιών εξεύρεσης κατάλληλων χώρων στέγασης του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής , προκειμένου για την άμεση λειτουργία του και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεών του με αστυνομικό προσωπικό που θα προέρχεται από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη στελέχωση των Νεοϊδρυθέντων Υπηρεσιών .

    7. Δημιουργία  Αστυνομικού Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας σε Ελληνικό έδαφος, με προσδιορισμό τουλάχιστον 35 οργανικών θέσεων χαμηλόβαθμου προσωπικού, με παράλληλη ισάριθμη αύξηση των οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεών ,του με αστυνομικό προσωπικό που θα προέρχεται από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την στελέχωση των Νεοϊδρυθέντων Υπηρεσιών .

    8. Άμεσος εφοδιασμός της Δ.Α. Ροδόπης και των Τ.Σ.Φ με ικανό αριθμό οχημάτων καθώς και πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για να χρησιμοποιηθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό αποτροπής παράνομων μεταναστών προς την ενδοχώρα.

    9.Δημιουργία νεοϊδρυθείσας υπηρεσίας Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων σε επίπεδο της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ η οποία πέραν της κύριας αποστολής θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε αυτοκίνητα οδηγούμενα από διακινητές μεταναστών .

    Ελπίζουμε να σταθείτε αρωγός μας στην επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων μας, γεγονός που θα αναβαθμίσει τις συνθήκες εργασίας των μελών μας ,αλλά και την ποιότητα της αστυνόμευσης στον Νομό Ροδόπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!