Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

 


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς του Δήμου στην ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη  06/10/2021και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα:

 

« Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν.3731/2008)

 

και

 

«Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

(σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Σημειώνεται ότι:

-για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτούνται σύνδεση internetκαι εγκατάσταση της εφαρμογής WEBEX, ενώ θα σας αποσταλούν, μέσω e-mail, οι κωδικοί και ο αντίστοιχος σύνδεσμος,

- η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση διασποράς του COVID-19, όπως αναφέρονται στην τελευταία εκδοθείσαΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ.57069/17-09-2021 (ΦΕΚ 4337/18-09-2021, τ. Β΄).

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!