Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για την καταπολέμηση των κουνουπιών

 


Συνεργείο

Αρμοδιότητες

Δευτέρα,04/10/21

Τρίτη, 05/107/21

Τετάρτη,06/10/21

Πέμπτη, 07/10/21

Παρασκευή,08/10/21

Σάββατο,09/10/21

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος   συνεργείων, δειγματοληψίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

Έλεγχος   συνεργείων, δειγματοληψίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

1. Συνεργείο(Evr1)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ   (με Νεφελοψεκαστήρα με τουρμπίνα)                              

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΧΙΛΗ ΜΑΚΡΗ ΔΙΚΕΛΛΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ             (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΠΑΛΟΣ                    (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΑΝΘΕΙΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ ΑΓΝΑΝΤΙΑ                                     (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑ                          (Δ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΦΕΡΕΣ ΠΟΡΟΣ                            (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΑΠΑΛΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ                (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

2. Συνεργείο(Evr2)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΦΕΡΕΣ ΠΟΡΟΣ                            (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΤΥΧΕΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗ                                    (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΑΡΔΑΝΙΟ ΠΕΠΛΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑ (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΚΗΠΟΙ ΓΕΜΙΣΤΗ                (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)              ΤΑΥΡΗ ΘΥΜΑΡΙΑ                                      (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΦΥΛΑΚΤΟ ΛΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ                              (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

                                                  ΙΤΕΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ                (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

3. Συνεργείο(Evr3)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΣΟΥΦΛΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΙΔΗΡΩ (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ ΑΓΡΙΑΝΗ ΜΑΝΔΡΑ (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΡΥΜΒΟΣ                             (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΔΑΔΙΑ ΛΥΚΟΦΗ ΛΑΓΥΝΑ                                   (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΑΜΟΡΙΟ ΛΑΑΒΑΡΑ ΚΙΣΣΑΡΙΟ (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΣΟΥΦΛΙ (ΑΓ-ΑΣ-ΠΑ)

4. Συνεργείο(Evr4)

 

 

 

 

 

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ                              (με Νεφελοψεκαστήρα με τουρμπίνα)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ ΚΥΑΝΗ (Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ ΚΑΡΩΤΗ ΜΑΝΗ        (Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

ΡΗΓΙΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΘΥΡΕΑ ΛΑΓΟΣ (Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

ΙΣΑΑΚΙΟ ΠΡΑΓΓΙ ΠΕΤΡΑΔΕΣ ΠΥΘΙΟ    (Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΒΡΥΣΙΚΑ              (Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ                       (ΠΑ-ΑΓ-ΦΣ)

 

Συνεργείο

Αρμοδιότητες

Δευτέρα,04/10/21

Τρίτη, 05/107/21

Τετάρτη,06/10/21

Πέμπτη, 07/10/21

Παρασκευή,08/10/21

Σάββατο,09/10/21

5. Συνεργείο(Evr5)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΠΤΗ                                  (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΝΕΟΧΩΡΙ ΒΑΛΤΟΣ ΧΑΝΔΡΑΣ  (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΘΟΥΡΙΟ ΣΟΦΙΚΟ    (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ            (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

 

 

ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΚΟΜΑΡΑ                                             (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

-

6.Συνεργείο (Evr6)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΡΙΖΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΒΥΣΣΑ                    (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ ΚΕΡΑΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟ                                        (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

 

ΔΙΚΑΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟ ΠΤΕΛΕΑ (Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΑΡΖΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΠΛΑΤΗ ΕΛΑΙΑ                                 (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΣΑΚΚΟΣ ΚΑΒΥΛΗ ΣΤΕΡΝΑ             (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΠΑ-ΑΓ)              

7. Συνεργείο(Evr7)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑ (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΝΙΨΑ ΔΩΡΙΚΟ ΑΕΤΟΧΩΡΙ (Δ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΚΑΒΗΣΟΣ ΠΥΛΑΙΑ ΙΤΕΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ                                  (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΒΑΝΤΑΣ                                 (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΧΙΛΗ ΜΑΚΡΗ ΔΙΚΕΛΛΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ             (Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΑΝΘΕΙΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ

(ΠΑ-ΑΓ-ΦΣ)

8. Συνεργείο (Evr8)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)περιαστικό (ΠΑ) σύστημα

ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΘΟΥΡΙΟ (ΑΣ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΑΣ-ΠΑ)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (ΑΣ-ΠΑ)

ΝΕΟΧΩΡΙ ΒΑΛΤΟΣ (ΑΣ)

ΡΙΖΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣ (ΑΣ)

-

9. Συνεργείο(Evr9)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΓΝΑΝΤΙΑ(ΑΣ)

ΛΟΥΤΡΑ (ΑΣ)

ΝΙΨΑ ΔΩΡΙΚΟ (ΑΣ)

ΦΕΡΕΣ ΚΑΒΗΣΟΣ (ΑΣ)

ΓΕΜΙΣΤΗ ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΚΗΠΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ(ΑΣ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΑΣ)

10. Συνεργείο(Evr10)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΑΜΟΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ ΚΙΣΣΑΡΙΟ(ΑΣ)

ΛΑΓΥΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟ(ΑΣ)

ΣΟΥΦΛΙ (ΑΣ)

ΤΥΧΕΡΟ (ΑΣ)

ΜΑΝΔΡΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ ΑΓΡΙΑΝΗ (ΑΣ)

-

11. Συνεργείο(Evr11)

 

Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ) (ΦΡΕΑΤΙΑ) (ΑΣ 1)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ- ΟΣΕ) (ΦΡΕΑΤΙΑ) (ΑΣ 2)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΕΒ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) (ΦΡΕΑΤΙΑ) (ΑΣ 5)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΓΕ--ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ –ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) (ΦΡΕΑΤΙΑ) (ΑΣ 7)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΟ) (ΦΡΕΑΤΙΑ)     (ΑΣ 3)

-

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!