Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για την καταπολέμηση των κουνουπιών

 


Συνεργείο

Αρμοδιότητες

Δευτέρα,23/08/21

Τρίτη, 24/087/21

Τετάρτη,25/08/21

Πέμπτη, 26/08/21

Παρασκευή,27/08/21

Σάββατο,28/08/21

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος   συνεργείων, δειγματοληψίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

Έλεγχος   συνεργείων, δειγματοληψίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

1. Συνεργείο(Evr1)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ   (με Νεφελοψεκαστήρα με τουρμπίνα)                              

ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΑΠΑΛΟΣ ΑΓΝΑΝΤΙΑΑΝΘΕΙΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ                        (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING–ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ- ΡΕΜΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ -ΔΕΛΦΙΝΙΠΕΤΡΙΝΑ-ΜΑΚΡΗΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ     ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΗΝΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING–ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ- ΔΕΛΦΙΝΙΠΕΤΡΙΝΑ-ΔΙΚΕΛΛΑΔΙΠΛΗΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ     ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΠΑΛΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΝΘΕΙΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΛΟΥΤΡΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

2. Συνεργείο(Evr2)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

-

 

ΠΟΡΟΣ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΕΠΛΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΥΧΕΡΟ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΠΟΡΟΣ     ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΦΕΡΕΣ ΠΟΡΟΣ ΑΡΔΑΝΙΟ     (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΠΕΠΛΟΣ ΚΗΠΟΙ ΓΕΜΙΣΤΗ ΒΡΥΣΟΥΛΑ  (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΤΥΧΕΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ(Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

3. Συνεργείο(Evr3)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΤΥΧΕΡΟ-ΛΙΜΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΟΥΦΛΙ  ΔΙΠΛΗ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΛΑΒΑΡΑ ΑΜΟΡΙΟ ΚΙΣΣΑΡΙΟ (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ       (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΤΥΧΕΡΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΟΥΦΛΙ (ΑΓ-ΑΣ-ΠΑ)

ΛΑΓΥΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

4. Συνεργείο(Evr4)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ                              (με Νεφελοψεκαστήρα με τουρμπίνα)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΠΡΑΓΓΙ

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ ΜΑΝΗ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΠΡΑΓΓΙ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΠΡΑΓΓΙ ΠΥΘΙΟΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

Συνεργείο

Αρμοδιότητες

Δευτέρα,23/08/21

Τρίτη, 24/087/21

Τετάρτη,25/08/21

Πέμπτη, 26/08/21

Παρασκευή,27/08/21

Σάββατο,28/08/21

5. Συνεργείο(Evr5)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΟΥΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

 

ΣΟΦΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

 

ΧΑΝΔΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΒΡΥΣΗ (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΟΜΑΡΑ ΖΩΝΗ  ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ                     (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΘΟΥΡΙΟ ΣΟΦΙΚΟ    (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΠΤΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΝΕΟΧΩΡΙ ΒΑΛΤΟΣ  ΣΤΕΡΝΑ                                        (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

6.Συνεργείο (Evr6)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΔΙΚΑΙΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΒΥΣΣΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟ ΠΤΕΛΕΑ ΠΑΛΛΗ (Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟΡΙΖΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣ  (Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΒΥΣΣΑ ΚΑΒΥΛΗ  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ (Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΟΡΜΕΝΙΟ-ΠΤΕΛΕΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΕΤΡΩΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

7. Συνεργείο(Evr7)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΦΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΦΕΡΕΣ

ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΦΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΝΙΨΑ ΔΩΡΙΚΟ ΑΕΤΟΧΩΡΙ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

8. Συνεργείο (Evr8)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ)

ΑΡΖΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΠΛΑΤΗ (ΑΣ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΕΤΡΩΤΑ (ΑΣ)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ(ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΘΟΥΡΙΟ ΣΟΦΙΚΟ (ΑΣ)

9. Συνεργείο(Evr9)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING ΔΙΚΕΛΛΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (ΑΣ)

ΦΕΡΕΣ (ΑΣ-ΠΑ)

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  (ΑΣ-ΠΑ)

ΠΕΠΛΟΣ ΚΗΠΟΙ (ΑΣ)

ΚΑΒΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ (ΑΣ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ(ΑΣ)

10. Συνεργείο(Evr10)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΤΥΧΕΡΟ(ΑΣ)

ΤΥΧΕΡΟ (ΑΣ)

ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗ(ΑΣ)

ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΔΑΔΙΑ(ΑΣ)

ΣΟΥΦΛΙ (ΦΡΕΑΤΙΑ) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΙΔΗΡΩ (ΑΣ)

11. Συνεργείο(Evr11)

 

Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ –ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΣ 4) (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΦΕΡΕΣ (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΥΕΒ (ΑΣ 5) (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΠΑΛΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΟ)(ΑΣ 3) (ΦΡΕΑΤΙΑ)

-

 

ULVΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

 

ULV ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ULV ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΦΕΡΕΣ ΠΟΡΟΣ

ULV ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΤΥΧΕΡΟ

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!