Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον Έβρο

 


Συνεργείο

Αρμοδιότητες

Δευτέρα,16/08/21

Τρίτη, 17/087/21

Τετάρτη,18/08/21

Πέμπτη, 19/08/21

Παρασκευή,20/08/21

Σάββατο,21/08/21

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος   συνεργείων, δειγματοληψίες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

Έλεγχος   συνεργείων, δειγματοληψίες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Β.ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Β.ΕΒΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

1. Συνεργείο(Evr1)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ   (με Νεφελοψεκαστήρα με τουρμπίνα)                              

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING–ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ- ΡΕΜΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ -ΔΕΛΦΙΝΙ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ Γ.ΒΥΙΖΗΝΟΣ-ΜΑΚΡΗΔΙΠΛΗΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ     ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΝΘΕΙΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

ΑΡΙΣΤΗΝΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPING–ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ- ΔΕΛΦΙΝΙΜΑΚΡΗ -ΔΙΚΕΛΛΑΔΙΠΛΗΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ     ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

-

ΑΝΘΕΙΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΛΟΥΤΡΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

2. Συνεργείο(Evr2)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΠΟΡΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΕΠΛΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΥΧΕΡΟ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

-

ΑΡΔΑΝΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΚΗΠΟΙ-ΓΕΜΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΑΥΡΗ ΘΥΜΑΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΟΡΟΣ     ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

3. Συνεργείο(Evr3)

 

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΣΟΥΦΛΙ  ΔΙΠΛΗ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΥΧΕΡΟ-ΛΙΜΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΛΑΓΥΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΛΑΒΑΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΟΥΦΛΙ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΛΥΚΟΦΗ (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΜΑΝΔΡΑ ΑΓΡΙΑΝΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΜΟΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ ΚΙΣΣΑΡΙΟ (Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

4. Συνεργείο(Evr4)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ                              (με Νεφελοψεκαστήρα με τουρμπίνα)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΚΥΑΝΗ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΒΡΥΣΙΚΑ                                  (Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΙΣΑΑΚΙΟ ΠΡΑΓΓΙ ΠΥΘΙΟΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

Συνεργείο

Αρμοδιότητες

Δευτέρα,16/08/21

Τρίτη, 17/087/21

Τετάρτη,18/08/21

Πέμπτη, 19/08/21

Παρασκευή,20/08/21

Σάββατο,21/08/21

5. Συνεργείο(Evr5)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΝΕΟΧΩΡΙ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΣΟΦΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙ ΔΟΞΑ   (ΑΣ-ΠΑ)

ΒΑΛΤΟΣ ΧΑΝΔΡΑΣ ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΒΡΥΣΗ  (ΑΣ-ΠΑ)

-

ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΘΟΥΡΙΟ ΣΟΦΙΚΟ    (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΤΕΡΝΑ                       (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΑΚΚΟΣ                    (Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)     

6.Συνεργείο (Evr6)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΔΙΚΑΙΑ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΒΥΣΣΑ ΔΙΠΛΗΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ ΡΙΖΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣ  (Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΠΕΤΡΩΤΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΡΖΟΣ ΠΛΑΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

7. Συνεργείο(Evr7)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓ)  φυσικό (ΦΣ) σύστημα

ΦΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΦΕΡΕΣ

ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΦΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΑΓΝΑΝΤΙΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

ΝΙΨΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  

8. Συνεργείο (Evr8)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ) περιαστικό (ΠΑ)

ΒΥΣΣΑ (ΑΣ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΦΡΕΑΤΙΑ)(ΑΣ)

ΠΕΤΡΩΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ(ΑΣ)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ(ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΘΥΡΕΑ (ΑΣ)

9. Συνεργείο(Evr9)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΟΡΙΣΚΟΣ (ΑΣ)

ΑΡΔΑΝΙΟ ΠΟΡΟΣ (ΑΣ)

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  (ΑΣ-ΠΑ)

ΦΕΡΕΣ (ΑΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ CAMPINGΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΧΙΛΗ(ΑΣ)

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (ΑΣ)

10. Συνεργείο(Evr10)

 

Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΤΥΧΕΡΟ (ΑΣ)

ΤΥΧΕΡΟ (ΑΣ)

ΑΜΟΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ ΚΙΣΣΑΡΙΟ (ΑΣ)

ΛΑΓΥΝΑ ΛΥΚΟΦΗ (ΑΣ)

ΛΥΡΑ ΦΥΛΑΚΤΟ (ΑΣ)

ΣΟΥΦΛΙ(ΦΡΕΑΤΙΑ)

11. Συνεργείο(Evr11)

 

Ψεκασμοί στο Αστικό (ΑΣ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ -ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ)(ΑΣ 2)(ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ)  (ΑΣ 1) (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ-ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)     (ΑΣ 6) (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΚΕΓΕ)  (ΑΣ 7) (ΦΡΕΑΤΙΑ)

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΟ)(ΑΣ 3) (ΦΡΕΑΤΙΑ)

-

 

ULVΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

 

ΣΟΥΦΛΙ                                  ULVΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!