ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 


Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν την  Παρασκευή 20-08-2021  και τις ώρες, από : 13:00 έως 15:00στηνΈκτακτηΣυνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με:

·         το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,

·   τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,

·         τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 (ΦΕΚ 3793/13-08-2021, τ.Β΄).

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την Παρασκευή  20-08-2021 και τις ώρες, από : 13:00 έως 15:00, στοemail:dimsim@alexpolis.gr, για τη  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

1.    Αίτημα παραχώρησης προς χρήση του με αριθ. ΚΗΥ 5313 απορριμματοφόρου, από το Δήμο  Σαμοθράκης (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως,μετά από αίτημα του Δημάρχου Σαμοθράκης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών , μέχρι τη Δευτέρα 23-08-2021.

Σημειώνεται ότι:

·         Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!