Διενέργεια επίγειου ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) σε Σουφλί και Τυχερό

 


Σταπλαίσια του  προγράμματος καταπολέμησης  κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός υπέρμικρου όγκου (ULV), για την αντιμετώπιση ακμαίων  κουνουπιών από εδάφους,τηνΠΑΡΑΣΚΕΥΗ23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.

 

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο περιαστικόπεριβάλλον της πόλης του Σουφλίου και του οικισμού ΤΥΧΕΡΟΥ του Δήμου Σουφλίουτης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών: Μετά τη δύση του ηλίου από 20:00 – 24:00

Προφυλάξεις:παρακαλούμε κατά την διάρκεια του ψεκασμού

·         να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού

·         να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).

·         τα κλιματιστικά να είναι κλειστά

·         να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή

 

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στα με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Ποικ.13110/01-03-2021 (ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) έγγραφομετά και την έκδοση της Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.19136 από 20-05-2021(ΑΔΑ ΩΘΕΥ465ΦΥΟ-ΣΗΨ)«κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος  για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκηςγια το έτος 2021» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

Ø  με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAGREENA.E.

Ø  με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Ø  με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ø  Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματαόπως προβλέπονται στην έγκριση με με το υπαρ. πρωτ. 2609/75744/31-03-2021(ΑΔΑ:6ΧΖΠ4653ΠΓ-ΥΛΩ)έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων΄΄Κατ’ εξαίρεση χρήσηβιοκτόνουσκευάσματοςγια ULVεφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών΄΄ για το έτος 2021

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες (άνεμος, βροχοπτώσεις κλπ) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ. 2551355303-2551355342

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!