ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΠΑΤΩ

 

Ο Σύλλογος ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος είναι δικαιούχος της πράξης “«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ” του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ», θα υλοποιήσει τα κάτωθι συνοδευτικά μέτρα για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο ΤΕΒΑ.

Οι δράσεις που θα  πραγματοποιηθούν, συνοπτικές πληροφορίες για αυτές, καθώς και ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Περιγραφή

ΠληροφορίεςΣΜ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΛΗΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών (ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας και δικαιωμάτων, ψυχολογική υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών και παραπομπή σε υπηρεσίες και δομές)

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ρόδοπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 2531090084). Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από 12/07/2021.ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Περιγραφή

ΠληροφορίεςΣΜ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΛΗΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)

Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης, κοινωνικοποίησης και απόκτησης λοιπών δεξιοτήτων για γυναίκες (δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια παραδοσιακών κατασκευών κοκ.)

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ρόδοπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 2531082046). Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από 12/07/2021.


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Περιγραφή

ΠληροφορίεςΣΜ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών (ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας και δικαιωμάτων, ψυχολογική υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών (βία- ενδοσχολικός εκφοβισμός)

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ρόδοπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 2531090084). Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από 12/07/2021.


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Περιγραφή

ΠληροφορίεςΣΜ 4. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συμβουλευτική σε θέματα υγιεινής διατροφής και παιδικής παχυσαρκίας

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ρόδοπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 2531082046). Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από 12/07/2021.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Περιγραφή

ΠληροφορίεςΣΜ 5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λογιστική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού/Νομική συνδρομή σε ζητήματα χρεών, οφειλών (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ρόδοπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 2531090084). Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από 12/07/2021.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Περιγραφή

ΠληροφορίεςΣΜ 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και καλλιτεχνικά εργαστήρια

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στον Σύλλογο ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων Ν. Ρόδοπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» (Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, 2531090084). Οι δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από 12/07/2021.


Μαθήματα μουσικής, χορού


Βιωματικά εργαστήρια θεάτρου για παιδιά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!