Υπεγραφη σήμερα μεταξύ του προέδρου της ΔΕΥΑΚ Χαραλαμπίδη Παναγιώτη και της αναδόχου εταιρείας NRG SYSTEM I.K.E

 
Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής υπεγραφη σήμερα την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ κ. Χαραλαμπίδη Παναγιώτη και της αναδόχου εταιρείας NRG SYSTEM I.K.E. , η σύμβαση ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.859.529,78 € με ΦΠΑ.  Η προμήθεια χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους που θα διαθέσει η ΔΕΥΑΚ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020.

Με την παρούσα εργολαβία, ο βασικός σκοπός της ΔΕΥΑΚ  είναι η  συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης  των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου σε  Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στον εντοπισμό των διαρροών, στην άμεση και σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!