Ερωτήσεις για τον ρόλο των χερσαίων συνόρων της β. Ελλάδας στον τουρισμό και για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης από την Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ Η πρώτη αφορά τον  «Κομβικό ο ρόλο των χερσαίων πυλών εισόδου για τον οδικό τουρισμό της χώρας και ειδικά της Β. Ελλάδας »


και η δεύτερη "Τον κίνδυνο κλεισίματος τα ΚΔΒΜ στο τέλος Νοεμβρίου 2021"

Η πρώτη ερώτηση απευθύνεται προς τους υπουργούς Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Τουρισμού και περιλαμβάνει τα εξής ερωτήματα:

1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας (ωράριο, λωρίδες κυκλοφορίας, υγειονομικός έλεγχος, κτλ) για την απρόσκοπτη διέλευση των τουριστών στην χώρα μας, τώρα αλλά και κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής, οπότε οι ανάγκες διαχείρισης των ροών θα είναι πιο έντονες;

2)      Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με το κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και ασφαλής διέλευση των ταξιδιωτών;  

3)  Πρόκειται να προχωρήσετε στην ένταξη των τεστ αναπνοής στη διαδικασία  υγειονομικού ελέγχου στις χερσαίες πύλες εισόδου στη χώρα και αν ναι, πότε;

4)      Έχετε προχωρήσει στην προμήθεια σαρωτών σύγχρονης τεχνολογίας, για το σκανάρισμα των εγγράφων εισόδου που φέρουν οι ταξιδιώτες, προκειμένου να "διαβάζονται" τα ψηφιακά αποτυπώματα των εγγράφων μέσα σε λίγο χρόνο και να μη σχηματίζονται ουρές στους τελωνειακούς σταθμούς, όπως συνέβη πέρυσι, ειδικά με τους Σέρβους τουρίστες;

5)      Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους κανόνες ταξιδιών της Ε.Ε., ισχύει η υποχρεωτικότητα διεξαγωγής PCR test στα παιδιά άνω των 6 ετών και όχι άνω των 12 ετών, όπως ίσχυε πέρυσι. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο κόστος για μια οικογένεια και λειτουργεί αποτρεπτικά για τα ταξίδια. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα;

6)      Σκοπεύετε να εντάξετε στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των σταθμών στα χερσαία σύνορα, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα και τις ανάγκες των ταξιδιωτών;


Η δεύτερη ερώτηση απευθύνεται προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων και προβάλλονται τα ερωτήματα:


1.  Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών που να επιτρέπει τη λειτουργία της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν μέχρι σήμερα στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών διά βίου μάθησης, έτσι ώστε να μην στερηθούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα απαραίτητους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους εκπαιδευτικούς παρόχους;


2.  Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το ολιγοπώλιο που θα δημιουργηθεί στο χώρο των παρόχων διά βίου μάθησης με τη μεγάλη μείωση του ανταγωνισμού στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών κάτι που θα αυξήσει δραστικά το κόστος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους;


3.  Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για την αξιολόγηση των υποψήφιων παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση το οποίο θα υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά από τους ποιοτικότερους παρόχους αυξάνοντας ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία τους;


Ακολουθούν οι δύο ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. οδηγεί σε κλείσιμο τα ΚΔΒΜ στο τέλος Νοεμβρίου 2021

 

Με επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Μάθησης (ΠΕΚΕΜ) διαμαρτύρεται έντονα γιατί με το νέο νόμο 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για την «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, θεσπίζονται αυστηρότατες και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις στο άρθρου 53, που θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε κλείσιμο τα περισσότερα ΚΒΔΜ 1 της χώρας.

Μέχρι το 2010 οι μόνοι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής κατάρτισης ήταν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τα οποία ίσχυε ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και την εποπτεία της  λειτουργία τους. Ως ένα βαθμό είχε μία λογική αυτό το αυστηρό πλαίσιο αφού ουσιαστικά όλα τα προγράμματα που υλοποιούσαν τα ΚΕΚ ήταν συγχρηματοδοτούμενα.

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών λειτουργούσαν χωρίς καμία εποπτεία ως προς την παροχή του εκπαιδευτικού τους έργου κάτι που εμπεριείχε πολλούς κινδύνους τόσο σε θέμα ασφάλειας των εκπαιδευτικών χώρων όσο και υγείας.

Με το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» θεσμοθετήθηκε η αδειοδότηση των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών θέτοντας ένα υγιές και διαφανές πλαίσιο για την λειτουργία τους διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης.

Με το Ν. 4093/2012 τα ΚΕΚ μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και ελαχιστοποιήθηκε ουσιαστικά η εποπτεία τους. Το μόνο που τα διέκρινε ήταν οι κτιριολογικές προδιαγραφές για την αδειοδότησή τους. Το πλαίσιο αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα αφού δεν έθετε ένα σαφές πλαίσιο ποιότητας για τη λειτουργία τους κάτι που δημιούργησε στη συνέχεια πολλά θέματα ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και κυρίως στην ανάθεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σ‘ αυτούς τους φορείς.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντί να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα θεσμοθέτησε με το Ν. 4763/2020 τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης με όρους και προϋποθέσεις που επαναφέρουν ουσιαστικά το αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΚ. Με τη ρύθμιση αυτή επανερχόμαστε 11 χρόνια πίσω ακυρώνοντας την μεγάλη τομή που εισήγαγε ο Ν. 3879/2010 για την αδειοδότηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.

Έτσι οδηγούνται σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους σχεδόν όλα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, αφού ελάχιστα από αυτά μπορούν να ικανοποιήσουν τόσο τις νέες κτιριολογικές προδιαγραφές όσο και τη δυσβάσταχτη για μικρές επιχειρήσεις υποχρέωση πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 3 ατόμων, τα 2 εκ των οποίων με πολύ αυξημένα προσόντα. Σε μια εποχή μάλιστα που το οικονομικό περιβάλλον είναι πολύ βεβαρημένο λόγω κωρονοϊού η πρόβλεψη αυτή καθίσταται απαγορευτική γι’ αυτές τις μικρές επιχειρήσεις.

Στην πορεία αυτών των 10 χρόνων τα ΚΔΒΜ 1 διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στη χώρα μας, έχοντας δημιουργήσει μία αποτελεσματική παρουσία και ταυτότητα, που οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και στις προσπάθειες τους για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων της αγοράς (παραγωγής και υπηρεσιών) μέσα σε εποχές βαθιάς οικονομικής και τώρα υγειονομικής κρίσης.

Επειδή το αποτέλεσμα αυτής της συντηρητικής και οπισθοδρομικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι με τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 να χάσουν την άδειά τους χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σχεδόν στο σύνολό τους στον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που είχε ανάγκη η αγορά εργασίας.

Επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις μετά την αφαίρεση της άδειάς τους θα κλείσουν και άλλες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς άδεια οδηγώντας σε ένα νέο ανεξέλεγκτο τοπίο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών χωρίς κρατική εποπτεία αφού θα λειτουργούν πλέον με όρους εποπτείας των κοινών επιχειρήσεων χωρίς έλεγχο του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Επειδή τα ΚΔΒΜ 1 καλούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 53 «Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ» του Ν. 4763/2020 διαφορετικά ανακαλούνται οι άδειες λειτουργίας τους τον Νοέμβριο του 2021.

Ερωτάται μετά τα ανωτέρω η κ. Υπουργός:

1.      Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών που να επιτρέπει τη λειτουργία της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν μέχρι σήμερα στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών διά βίου μάθησης, έτσι ώστε να μην στερηθούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα απαραίτητους για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους εκπαιδευτικούς παρόχους;

2.      Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το ολιγοπώλιο που θα δημιουργηθεί στο χώρο των παρόχων διά βίου μάθησης με τη μεγάλη μείωση του ανταγωνισμού στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών κάτι που θα αυξήσει δραστικά το κόστος των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους;

3.      Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε ένα πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για την αξιολόγηση των υποψήφιων παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση το οποίο θα υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά από τους ποιοτικότερους παρόχους αυξάνοντας ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία τους;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χαρούλα (Χαρά)  Κεφαλίδου

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης       

Γεώργιος Φραγγίδης


ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

Προς τους Υπουργούς:         Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοϊδη

Υγείας, κ. Β. Κικίλια

Τουρισμού: κ. Θ. Θεοχάρη

 

Θέμα: «Κομβικός ο ρόλος των χερσαίων πυλών εισόδου για τον οδικό τουρισμό της χώρας και ειδικά της Β. Ελλάδας »

 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, επηρεάζουν κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα και κατά συνέπεια διαμορφώνουν τις τουριστικές τάσεις της σεζόν. Η επιθυμία για ασφαλή μετακίνηση, χωρίς αυξημένο συγχρωτισμό, κατατάσσουν τον οδικό τουρισμό ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών της χώρας μας, καθιστώντας τον ένα στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε.

Ειδικά όσον αφορά τη Β. Ελλάδα, κυρίως τη Χαλκιδική, την Πιερία, την Καβάλα, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και τα παράλια του Έβρου, της Ξάνθης, της Ροδόπης και της Δράμας, ο οδικός τουρισμός αποτελεί βασικό τροφοδότη για τις επιχειρήσεις, τουριστικές και μη.

Η μέχρι τώρα πολιτική που ακολουθεί όμως η κυβέρνηση σε σχέση με τους συνοριακούς σταθμούς της Β. Ελλάδας, αντί να διευκολύνει τον οδικό τουρισμό, δημιουργεί προβλήματα και ταλαιπωρία στους επισκέπτες που επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους.

Σε λίγες μέρες κλείνουμε μήνα από το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Ωστόσο, ελάχιστοι μεθοριακοί σταθμοί είναι ανοιχτοί και οι περισσότεροι υπολειτουργούν. Μόνο ο Προμαχώνας στο νομό Σερρών λειτουργεί σε 24ωρη βάση ενώ οι Εύζωνοι στο νομό Κιλκίς, που αποτελούν το κύριο μεθοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας και την κεντρική πύλη εισόδου στη χώρα μας των επισκεπτών από τις ευρωπαϊκές χώρες, λειτουργούν 7 το πρωί με 11 το βράδυ. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση διέρχονται από το σταθμό περίπου 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα και 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Επίσης, από τους Ευζώνους διέρχεται μεγάλος όγκος φορτηγών (50% -55% του συνολικού αριθμού φορτηγών που εισέρχονται στη χώρα) και λεωφορείων.

Οι συνοριακές διαβάσεις Δοϊράνη και Νίκη, που χρησιμοποιούν πολύ οι Σέρβοι τουρίστες, είναι κλειστές και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει προοπτική να ανοίξουν. Το συνοριακό πέρασμα Νυμφαία, το οποίο χρησιμοποιείται από Ρουμάνους και Βούλγαρους τουρίστες, έχει περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, όπως και τα περάσματα  Κακκαβιά και Κρυσταλλοπηγή στα σύνορα με την Αλβανία, που λειτουργούν με περιορισμό ωραρίου λειτουργίας αλλά και ατόμων. Αρκετές συνοριακές διαβάσεις στη Βουλγαρία είναι επίσης κλειστές για τους τουρίστες, όπως π.χ. το Ορμένιο και η Εξοχή, αν και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές για να υποστηρίξουν τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα.

Ο έλεγχος των απαραίτητων υγειονομικών στοιχείων και τα δειγματοληπτικά τεστ οδηγούν σε καθυστερήσεις και αναμονή ωρών για τους ταξιδιώτες στις συνοριακές διελεύσεις, κυρίως των Ευζώνων και του Προμαχώνα. Μεγαλύτερες μάλιστα καθυστερήσεις, σύμφωνα με εργαζόμενους στα τελωνεία, σημειώνονται κατά τον έλεγχο των λεωφορείων, λόγω του μεγάλου αριθμού επιβατών.

Πρόκληση αποτελεί για την κυβέρνηση η επίτευξη γρήγορης αλλά και ασφαλούς διέλευσης των επισκεπτών, ώστε να μη δημιουργηθούν τα περσινά μποτιλιαρίσματα των επισκεπτών και να αποφευχθούν τυχόν πλαστά πιστοποιητικά. Αυτό προϋποθέτει επάρκεια προσωπικού, εξεύρεση τρόπου κατάλληλης διαχείρισης του ωραρίου λειτουργίας, των λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και της διεξαγωγής των υγειονομικών ελέγχων.

Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της εφαρμογής του μοντέλου της Σιγκαπούρης, με τη διεξαγωγή τεστ αναπνοής στους τουρίστες, που δίνει αποτέλεσμα μέσα σε ένα λεπτό με ποσοστό επιτυχίας 90%. 

Επίσης, πριν από το άνοιγμα του τουρισμού γινόταν λόγος για την προμήθεια ειδικής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα σκανάρονταν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα εισόδου, όπως τα πιστοποιητικά των εμβολιασθέντων, τα αποτελέσματα των tests, τα διαβατήρια και οι ταυτότητες.

Σοβαρό είναι και το θέμα που προκύπτει από την απαίτηση διεξαγωγής PCR test σε παιδιά άνω των 6 ετών, σε αντίθεση με πέρυσι που κάτι τέτοιο αφορούσε παιδιά άνω των 12 ετών. Αυτό λειτουργεί ανασταλτικά για τα ταξίδια των οικογενειών, καθώς εκτός από τις πρακτικές δυσκολίες λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών, τίθεται και θέμα σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης.

Επιπλέον, οι υποδομές των συνοριακών σταθμών είναι παρωχημένες και πόρρω απέχουν από εκείνες των σύγχρονων ευρωπαϊκών σταθμών. Για παράδειγμα, δεν διαθέτουν ΑΤΜ ή  ανταλλακτήριο χρημάτων για να καλύψουν τις ανακύπτουσες ανάγκες των ταξιδιωτών, αλλά ούτε σύγχρονους χώρους ανάπαυλας, και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν τουαλέτες, όπως π.χ. στη Νυμφαία. Με τις ολοένα αυξανόμενες ροές των οδικών τουριστών, η αναβάθμιση των υποδομών στα χερσαία σύνορα απαιτεί πάγιο αίτημα του τουριστικού κόσμου.

Τέλος, η ενίσχυσή τους με το απαραίτητο προσωπικό (υγειονομικό, αστυνομικό, κτλ)  αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για την απρόσκοπτη  διεξαγωγή των ελέγχων και τη διαχείριση της όλης διαδικασίας.

Η ομαλή και ασφαλής προσέλευσης των οδικών τουριστών στη χώρα μας αποτελεί κομβικής σημασίας θέμα για τον οδικό τουρισμό και τη λειτουργία των τουριστικών και των συνδεόμενων με τον τουρισμό επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, γενικά καταστήματα, κλπ) στη Βόρεια Ελλάδα.

Αν η κυβέρνηση δεν διευκολύνει την άφιξη των επισκεπτών στη χώρα μας, ιδίως των Ρουμάνων και των Σέρβων, που αποτελούν τον κύριο όγκο των Βαλκάνιων τουριστών, αυτοί θα κατευθυνθούν σε άλλες αγορές και η οικονομία της Β. Ελλάδας θα υποστεί τεράστιο πλήγμα.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1)      Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας (ωράριο, λωρίδες κυκλοφορίας, υγειονομικός έλεγχος, κτλ) για την απρόσκοπτη διέλευση των τουριστών στην χώρα μας, τώρα αλλά και κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής, οπότε οι ανάγκες διαχείρισης των ροών θα είναι πιο έντονες;

2)      Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με το κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και ασφαλής διέλευση των ταξιδιωτών;  

3)      Πρόκειται να προχωρήσετε στην ένταξη των τεστ αναπνοής στη διαδικασία  υγειονομικού ελέγχου στις χερσαίες πύλες εισόδου στη χώρα και αν ναι, πότε;

4)      Έχετε προχωρήσει στην προμήθεια σαρωτών σύγχρονης τεχνολογίας, για το σκανάρισμα των εγγράφων εισόδου που φέρουν οι ταξιδιώτες, προκειμένου να "διαβάζονται" τα ψηφιακά αποτυπώματα των εγγράφων μέσα σε λίγο χρόνο και να μη σχηματίζονται ουρές στους τελωνειακούς σταθμούς, όπως συνέβη πέρυσι, ειδικά με τους Σέρβους τουρίστες;

5)      Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους κανόνες ταξιδιών της Ε.Ε., ισχύει η υποχρεωτικότητα διεξαγωγής PCR test στα παιδιά άνω των 6 ετών και όχι άνω των 12 ετών, όπως ίσχυε πέρυσι. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο κόστος για μια οικογένεια και λειτουργεί αποτρεπτικά για τα ταξίδια. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα;

6)      Σκοπεύετε να εντάξετε στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των σταθμών στα χερσαία σύνορα, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα και τις ανάγκες των ταξιδιωτών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Γιώργος Φραγγίδης

 

Δημήτρης Μπιάγκης

 

Κώστας Σκανδαλίδης

 

Γιώργος Καμίνης

 

Ανδρέας Πουλάς

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

Ιλχάν Αχμέτ

 

Χρήστος Γκόκας

 

Χαρά Κεφαλίδου

 

Ευαγγελία Λιακούλη

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

Απόστολος Πάνας

 

Βασίλης ΚεγκέρογλουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!