Διαδικτυακή διάλεξη της Κύριας Ερευνήτριας στην Ακαδημία Αθηνών Κυριακής Χρυσού-Καρατζά για την τελετουργία του γλυκού του γάμου στη ΣαντορίνηΔιαδικτυακή διάλεξη της Κύριας Ερευνήτριας στην Ακαδημία Αθηνών Κυριακής Χρυσού-Καρατζά για την τελετουργία του γλυκού του γάμου στη Σαντορίνη στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δ.Π.Θ.


Πέμπτη 13 Μαΐου 2021


Στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων του Εργαστηρίου Λαογραφίας και  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 09.00-12.00 διαδικτυακή διάλεξη της Κυριακής Χρυσού-Καρατζά, Κύριας Ερευνήτριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα:

Η τελετουργία, η συνέχεια και οι αλλαγές στο γλυκό του γάμου στη Σαντορίνη.
 

Επιστημονική επιμέλεια: Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Λαογραφίας και  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
 
Ο σύνδεσμος συμμετοχής στη διαδικτυακή διάλεξη με Microsoft Teams είναι

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c3cc4d14a6a4d66b9d09103a4853c12%40thread.tacv2/1613419463310?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2282224d9f-8fd1-4e5c-9d4d-5c725be81015%22%7d

 

Για να συνδεθείτε στη συνεδρία της διάλεξης με υπολογιστή (Windows, Mac) ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/[Συμμετοχή σε συνεδρία (Windows, Mac)]

 

Για να συνδεθείτε στη συνεδρία της διάλεξης με κινητό(iOS, Android)ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/[Συμμετοχή σε συνεδρία (iOS, Android)]

 

Η Κυριακή Χρυσού-Καρατζά  είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας), κάτοχος  Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Master), κάτοχος  Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Τροφή και Διατροφή στις Κυκλάδες. 19ος - 20ος αιώνας». Έχει διατελέσει Καθηγήτρια  Φιλόλογος Μέσης Εκπαίδευσης. Στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών υπηρέτησε ως αποσπασμένη από  το 2003 μέχρι το 2009. Σήμερα κατέχει  θέση κύριας ερευνήτριας (Β΄ Βαθμίδας) στο Κέντρο Λαογραφίας  της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και εκδόσεων πρακτικών, καθώς και έχει επιμεληθεί πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Έχει πραγματοποιήσει επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, και ομιλίες σε συνέδρια, που έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και σε ψηφιοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα - ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις ημερίδων και συνεδρίων. Έχει διδάξει στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Φίλων του Λαού, στο θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Ανθρωπολογίας στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και στο μεταπτυχιακό της Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διενεργήσει λαογραφικές αποστολές με εντολή της Ακαδημίας Αθηνών και έχει πραγματοποιήσει και αρκετές επ’ ευκαιρία αποστολές. Ερευνητικά έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα «ΣΑΠΦΩ» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) την περίοδο 1998-2000, για την παραγωγή πολυμέσων (CD-ROM) για επιλεγμένα νησιά του Αιγαίου, στο πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.Λ. «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού», με αντικείμενο την τεκμηρίωση ψηφιοποιημένου υλικού και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης, Ε.Σ.Π.Α (2012-1015), συγκεκριμένα στο έργο «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Άυλης και Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, ιδρυτικό μέλος και μέλος στο Δ.Σ. της Θηραϊκής  Εταιρείας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και μέλος της Εταιρείας «Ινστιτούτο των Μύλων».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!