Ανακοίνωση αναφορικά με τη διενέργεια κλήρωσης των ισοβαθμούντων υποψηφίων ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος

 

Ανακοινώνεται ότι, την 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα (δείτε το πρόγραμμα εδώ), θα διενεργηθεί, στην πρώην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων 96, κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων ιδιωτών της προκήρυξης για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. 3 της ενότητας Β του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6020/5/90-λ΄από 19/3/2021 προκήρυξης (ΑΔΑ:91Χ346ΜΤΛΒ-Δ7Ζ).

Επισημαίνεται ότι, οι ισοβαθμούντες ενημερώνονται τόσο από τις οικείες Διευθύνσεις Αστυνομίας, όσο και μέσω e-mail στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που είχαν δηλώσει ενυπογράφως, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Ενημέρωση όλων των υποψηφίων για τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στον πίνακα με σειρά επιτυχίας, ανά κατηγορία, περιοχή προτίμησης, κατά κριτήριο και με συνολική βαθμολογία μορίων, θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!