Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Έβρου με τη Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

 

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς με τη Γενική Διευθύντρια Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Βασιλική Μπενάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο τρόπος διενέργειας της Απογραφής Γεωργικών και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η οποία διενεργείται κάθε δέκα χρόνια σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου συμβάλλει ενεργά στην Απογραφή, με τη διάθεση υπαλλήλων της για τη στελέχωση σχετικής Ομάδας Εργασίας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη διευκόλυνσή τους στην παροχή των σχετικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν οι εκπρόσωποι των εκμεταλλεύσεων σε ειδική εφαρμογή στην Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, κατόπιν σχετικού e-mail που λαμβάνουν από την ΕΛΣΤΑΤ ή ειδοποίηση από τον Απογραφέα της περιοχής τους, για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους κατόχους. Οι Απογραφείς φέρουν ειδική ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ, οι συναντήσεις πραγματοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τους απογραφόμενους σε δημόσια κτίρια. Η Απογραφή αφορά σε όλη την επικράτεια της Χώρας και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.Αναγνωρίζοντας την σημασία των έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών για τον πρωτογενή τομέα της Χώρας, οι εκπρόσωποι ή κάτοχοι γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καλούνται να ανταποκριθούν με προθυμία και ειλικρίνεια.

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τις επικείμενες Γενικές Απογραφές Κτιρίων, Πληθυσμού και Κατοικιών που θα διενεργηθούν κατά το β’ εξάμηνο του 2021.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου δήλωσε σχετικά«Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίαςθα αποφέρει σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίεςαναφορικά με τη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα στον Έβρο, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας, ενώ θα συμβάλλει στην ορθή απεικόνιση της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας».

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ ανέφερε: «Η συμβολή και η συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί σημαντική και ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχή υλοποίηση της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, καθώς και των επικείμενων Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών».

Την κα Μπενάκη συνόδευε η Προϊσταμένη Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Έβρου Ελένη Αλατά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!