Διαδικτυακό Συνέδριο «Προς την κατεύθυνση νοσοκομείων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» Με την παρούσα επικοινωνία, σας προωθούμε δελτίο τύπου του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αναφορικά με τη διοργάνωση διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο «Προς την κατεύθυνση νοσοκομείων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, την Παρασκευή 19 Μαρτίου, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Πληροφορίες για την εγγραφή στο συνέδριο, προκειμένου να λάβετε τον σύνδεσμο πρόσβασης, θα βρείτε στο συνημμένο δελτίο τύπου.

Η διοργάνωση του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ZenH Balkan «Προς την κατεύθυνση νοσοκομείων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στη Βαλκανική περιοχή», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B "Βαλκανική-Μεσόγειος" με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!