«Υποβολή αιτήσεων για Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 2021 – 2022.»

 


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνεται ότι την αμπελοοινική περίοδο 2021-2022 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] σε εφαρμογή της με αρ.3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β) , ΦΕΚ 2096/Β/5-6- 2019 και της Υπουργικής Απόφασης 1536/118137/24-05-2019. Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω: -της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού. -της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον. -της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω των ειδικών συνθηκών της περιόδου που διανύουμε οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 25η Μαΐου 2020, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις ηλεκτρονικές Διευθύνσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπάγονται. Επισημαίνεται ότι υπόδειγμα της αίτησης καθώς και κατάσταση με τα συνημμένα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση επισυνάπτονται στο παρόν Δελτίο τύπου και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘwww.pamth.gov.gr στη διαδρομή: «Νέα Διευθύνσεων» «Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής » «Νέα& Ανακοινώσεις». Ε.Π. Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΑΟΚ ΠΕ έδρας ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ E-mail ΔΡΑΜΑΣ 2521351-244/-238 xomatidiss@pamth.gov.gr ΚΑΒΑΛΑΣ 2513503-461/-414/-456 iogeor@pamth.gov.gr ΞΑΝΘΗΣ 2541350-179/-187/-189 vpolychronh@xanthi.gr kougoulho@xanthi.gr ΡΟΔΟΠΗΣ 2531350-420/-442/-433/- 443 daokrodopis@pamth.gov.gr amaxo@pamth.gov.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2551357/-140/- 123 raptis@pamth.gov.gr tzimotoudis@pamth.gov.gr ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2552081718 2552027946 2552022433 liaxoudi@pamth.gov.gr agroikon.orestiada@pamth.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!