ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΙΤΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

 


Ο Δήμος Ιάσμου στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Δομή Σίτισης Δήμου Ιάσμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του, να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη Δομή Σίτισης του Δήμου, για τη χρονική περίοδο έως Δεκέμβριος 2021.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία του ΝΠΔΔ-ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. το οποίο θα αναλάβει και την κάλυψη του κόστους προμήθειας των πρώτων υλών για τα γεύματα που θα παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση και στη συνέχεια θα διανέμονται στους δικαιούχους κατ’ οίκον θέλοντας να υποστηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Για την  Ένταξη  στη δομή Σίτισης για το έτος 2021 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1) Ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα (Στο συνολικό εισόδημα δεν θα συνυπολογίζονται προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας)

2) Οικογενειακή κατάσταση (συνταξιούχοι, μεμονωμένα άτομα ή ζευγάρι)

3) Περιουσιακή κατάσταση

Δικαιούχοι του προγράμματοςγια την σίτιση με αντίτιμο είναι:

-    Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)

-    Μεμονωμένο άτομο (μοναχικός), (χήρος, διαζευγμένος, άγαμος) ηλικίας 67 ετών και άνω με ετήσιο εισόδημα(εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης):

·      από 5.001 € έως 6.000 € να καταβάλλει μηνιαίως 60,00 €

·      από 6.001 € έως 7.200 € να καταβάλλει μηνιαίως 80,00 €

·      από 7.201 € έως 8.000 € να καταβάλλει μηνιαίως 100,00 €

·      από 8.001 € έως 10.000 € να καταβάλλει μηνιαίως 120,00 €

·      από 10.001 € έως 12.500 € να καταβάλλει μηνιαίως 150,00 €

-    Οικογένεια (ζευγάρι) ηλικίας 67 ετών και άνω και ετήσιο εισόδημα (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης):

·      από 6.501 € έως 7.500 € να καταβάλλει μηνιαίως 60,00 € έκαστος

·      από 7.501 € έως 8.500 € να καταβάλλει μηνιαίως 80,00 € έκαστος

·      από 8.501 € έως 9.600 € να καταβάλλει μηνιαίως 100,00 € έκαστος

·      από 9.601 € έως 11.000 € να καταβάλλει μηνιαίως 120,00 € έκαστος

·      από 11.001 € έως 12.500 € να καταβάλλει μηνιαίως 150,00 € έκαστος

 

Περιουσιακά κριτήρια:

1.     Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 € κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 €.

2.     Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

 

Οι ενήλικες που διαμένουν στην ίδια κατοικία και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα σίτισης με αντίτιμοέχουν το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για ένταξη όλης της οικογένειας και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, λόγω των έκτακτων μέτρων του COVID-19 στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • Κέντρα Κοινότητας Δήμου Ιάσμου τηλ. 2534350127 (Σουγλή Καλλιόπη)
  • Βοήθεια στο Σπίτι Αμαξάδων τηλ.  2534031073 (Βασιλειάδου Λεονώρα)
  • Βοήθεια στο Σπίτι Σώστη τηλ.  2531095609(Κατρανίτσα Καλλιόπη)

και ώρες από τις 08.00 – 14.00.

Η κατάθεση δικαιολογητικών αρχίζει από 08/02/2021 και λήγει 22/02/2021.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.        Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κλπ)

2.        Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

3.        Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, Ε2 καθώς και το Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (Τελευταίου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπίες)

4.        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ιάσμου στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Δομή Σίτισης Δήμου Ιάσμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του, να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη Δομή Σίτισης του Δήμου, για τη χρονική περίοδο έως Δεκέμβριος 2021.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία του ΝΠΔΔ-ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. το οποίο θα αναλάβει και την κάλυψη του κόστους προμήθειας των πρώτων υλών για τα γεύματα που θα παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση και στη συνέχεια θα διανέμονται στους δικαιούχους κατ’ οίκον θέλοντας να υποστηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Για την  Ένταξη  στη δομή Σίτισης για το έτος 2021 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1) Ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα (Στο συνολικό εισόδημα δεν θα συνυπολογίζονται προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας)

2) Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, Μονογονεϊκές οικογένειες, αριθμός προστατευόμενων μελών)

3) Περιουσιακή κατάσταση

4) Κατάσταση υγείας

Δικαιούχοι του προγράμματοςγια την δωρεάν σίτιση είναι:

-    Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου. (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)

-    Μεμονωμένο άτομο (μοναχικός), (χήρος, διαζευγμένος, άγαμος) ηλικίας 67 ετών και άνω με ετήσιο εισόδημα έως 5.000 €(εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

-    Οικογένεια (ζευγάρι) ηλικίας 67 ετών και άνω χωρίς εξαρτώμενο μέλος και ετήσιο εισόδημα έως 6.500 €.(εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

-    Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 4.200 €(εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

-    Οικογένεια (ζευγάρι) με ένα (1) εξαρτώμενο μέλος και ετήσιο εισόδημα έως 5.500 €. (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

-    Οικογένεια (ζευγάρι) με δύο (2) εξαρτώμενα μέλη και ετήσιο εισόδημα έως 7.000 €. (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

-    Οικογένεια τριτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως 8.500 €. (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

-    Οικογένεια πολυτέκνων με τέσσερα (4) και άνω εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο εισόδημα έως 9.500 €. (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων υποψηφίων ωφελούμενων θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες, μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με έγγραφη βεβαίωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

1.     Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών, ή ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι άνεργοι.

2.     Άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό αναπηρίας τουλαχιστον 67%, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι με τους γονείς και είναι άγαμα και εφόσον δεν έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 5.000 €.

Περιουσιακά κριτήρια:

1.     Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 € κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 €.

2.     Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

 

Οι ενήλικες που διαμένουν στην ίδια κατοικία και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για ένταξη όλης της οικογένειας και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ και του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) δεν μπορούν να ενταχθούν στην Δομή Σίτισης.

 

Η Υπηρεσία δύναται να πραγματοποιεί κατ΄ οίκον κοινωνική έρευνα για τη διασταύρωση των στοιχείων και διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης.Καθώς επίσης και να πραγματοποιεί επανέλεγχο των δικαιολογητικών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, λόγω των έκτακτων μέτρων του COVID-19 στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • Κέντρα Κοινότητας Δήμου Ιάσμου τηλ. 2534350127 (Σουγλή Καλλιόπη)
  • Βοήθεια στο Σπίτι Αμαξάδων τηλ.  2534031073 (Βασιλειάδου Λεονώρα)
  • Βοήθεια στο Σπίτι Σώστη τηλ.  2531095609(Κατρανίτσα Καλλιόπη)

και ώρες από τις 08.00 – 14.00.

Η κατάθεση δικαιολογητικών αρχίζει από 08/02/2021 και λήγει 22/02/2021.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.        Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κλπ)

2.        Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

3.        Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, Ε2 καθώς και το Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (Τελευταίου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπίες)

4.        Βεβαίωση Ανεργίας ανανεωμένη (φωτοτυπία)

5.        Βεβαιώσεις σπουδών τέκνων

6.        Στρατιωτική ταυτότητα εξαρτώμενου μέλους

7.        Σε περίπτωση ΑμεΑ, πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε περίπτωση λήξης (φωτοτυπία)

8.        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Μεμονωμένο άτομο άνω των 67 ετών

300

Ζευγάρι άνω των 67 ετών

250

Μονογονεϊκή οικογένεια

100

Τρίτεκνοι

50

Πολύτεκνοι

80

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος

20

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη

40

ΑμεΑ από 67% έως 80%

40

ΑμεΑ από 80% και άνω

60

Άνεργος

20

Άστεγος

40

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!