Διαδικτυακή διάλεξη της Ερευνήτριας Δρ. Gordana Blagojević για τις φωτιές των Χριστουγέννων στις παραδόσεις Ελλήνων και Σέρβων στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δ.Π.Θ.

 


Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021


Στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων του Εργαστηρίου Λαογραφίας και  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09.15-11.00 διαδικτυακή διάλεξη της Gordana Blagojević, Ερευνήτριας Α΄ Βαθμίδας στο Εθνογραφικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, με θέμα:

Οι φωτιές των Χριστουγέννων στις παραδόσεις Ελλήνων και Σέρβων.
 
Η Gordana Blagojević (Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς) εργάζεται ως ερευνήτρια (Principal Research Fellow) στο Εθνογραφικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και είναι διδάκτορας Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου και διδάκτορας Μουσικολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει έξι βιβλία και περί τα ογδόντα μελετήματα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και εγκυκλοπαίδειες. Βασικά έργα της στα ελληνικά: 1) Σερβική χορευτική παράδοση, Институт Академије СПЦ за уметност и консервацију, књ. 2, Сремски Карловци 2009. 2) Η μουσική μεταρρύθμιση του 1814: μια εμπειρική – αφηγηματολογική προσέγγιση, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2019. 3) Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική. Μικρή εισαγωγή στον κόσμο της ψαλτικής τέχνης, Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αθήνα 2020.

Επιστημονική επιμέλεια: Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Λαογραφίας και  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
 
Ο σύνδεσμος συμμετοχής στη διαδικτυακή διάλεξη με Microsoft Teams είναι

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a03e8951bc3b84c008d291d372cae3d07%40thread.tacv2/1602050466698?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2282224d9f-8fd1-4e5c-9d4d-5c725be81015%22%7d
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!