5η Συνάντηση των εταίρων του έργου CircPro

 


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει την5η εταιρική συνάντηση του έργου SmartCircularProcurementμε ακρωνύμιο CircPro,πουθα λάβει χώρα την Πέμπτη19 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακά από τις 10.00πμ έως τις 4.00μμ.

Βασικό αντικείμενο του έργου CircProτο οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREGEUROPEείναι η προώθηση της μετάβασης των περιφερειών των εταίρων που συμμετέχουν σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία, αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών.

Το θέμα της συνάντησης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιους φορείς με κυκλικές δημόσιες συμβάσεις και στόχος είναι να καταστεί δυνατή η διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών και η μαθησιακή διαδικασία μεταξύ των εμπλεκομένων των συμμετεχουσών περιφερειών. Στη συνάντηση θα φιλοξενηθεί επιτροπή πολιτικής σχετικά με τις πολιτικές της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία και τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τα μοντέλα προμηθειών εξοικονόμησης ενέργειας και τη συζήτηση με την Urban Agenda για τις Καινοτόμες και Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τις συμμετέχουσες περιφέρειες θα παρουσιάσουν περιπτώσεις και παραδείγματα μοντέλων και κριτηρίων επιλογής έργων/επενδύσεων που αφορούν  την εξοικονόμηση πόρων στον δημόσιο φωτισμό, τη συνεργασία για τηλεθέρμανση και μοντέλα επαναχρησιμοποίησης και τις κεντρικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος,  μεταξύ άλλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!